[Thông Báo] Tổng Kết Sau Sinh Nhật Nhóm

TỔNG KẾT SAU SINH NHẬT NHÓM

Xin chào mọi người, đáng ra bài tổng kết này phải để Leader – người đã tạo nên nhóm và đi cùng cái tên Camellia suốt một năm qua viết, nhưng cuối cùng vì để tập trung toàn lực cho event Golden Week nên đành giao cho phó nhóm viết (và mặc dù sau đó Leader cũng đã bổ sung thêm X”D). Tiếp tục đọc