Future

Future Projects

Tổng hợp những dự án sẽ được thực hiện bởi Camellia. Những dự án này đều đã có sự đồng ý cho phép tái thực hiện lại sang tiếng Việt từ các nhóm Scans Eng/Chi. Những nhóm dịch khác xin vui lòng không ks pj của nhóm. Cảm ơn.

[Camellia] Dự án mới không kèm tên 01[Camellia] Dự án mới không kèm tên 02