Update

Camellia’s Project/Chapter Update

Cập nhật những project/chapter mới nhất theo ngày (bắt đầu từ tháng 10/2015)

★Tháng 04/2017

*. 01/04/2017: [New project] Mèo con, ngày hóa mèo

★Tháng 03/2017

*. 30/03/2017: Phải chăng đây là yêu? 2

*. 24/03/2017: [New project] Phải chăng đây là yêu?

*. 21/03/2017: Đố Kỵ – Chương 2

*. 16/03/2017: MODS – M.O.D.S

*. 09/03/2017: Flaver – Chương 3

*. 06/03/2017: MODS – Crack 5

*. 04/03/2017: MODS – Crack 4

★Tháng 02/2017

*. 28/02/2017: Flaver – Chương 2

*. 24/02/2017: MODS – Crack 3

*. 20/02/2017: Nửa điếu thuốc lá – Chương 3

*. 15/02/2017: [New Project] Flaver – Hương vị chương 1

*. 11/02/2017: Amefurashi (Chương cuối) – Hình dáng của hạnh phúc là khổ giấy B4

*. 09/02/2017: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Extra 2 + Paper

★Tháng 01/2017

*. 30/01/2017: Classic Polvoron – Flaver 17

*. 30/01/2017: Classic Polvoron – Flaver 16

*. 30/01/2017: Classic Polvoron – Flavor 15

*. 29/01/2017: Nữ vương và Thợ may – Chương cuối

*. 28/01/2017: MODS – Crack 0, 2

*. 27/01/2017: Amefurashi – Quanh co quanh co

*. 15/01/2017: Amefurashi – Tuy hai mà một

*. 01/01/2017: [New Project] Nước mắt dã thú

★Tháng 12/2016

*.25/2/2016: Amefurashi – Tóc mây của em

*.18/2/2016: [New Project] Amefurashi – Ngày có mưa rơi

*.11/2/2016: Nữ vương và người thợ may – 5 Cây kim

*.08/2/2016: Classic Polvoron – Flaver 14

*.08/2/2016: Classic Polvoron – Flaver 13

*.08/2/2016: Classic Polvoron – Flaver 12

*.08/2/2016: Classic Polvoron – Flaver 11

*.01/2/2016: Nửa điếu thuốc lá – Chương 2

★Tháng 11/2016

*. 28/11/2016: [New Project] Nửa điếu thuốc lá

*. 25/11/2016: Classic Polvoron – Flaver 10

*. 25/11/2016: Classic Polvoron – Flaver 9

*. 25/11/2016: Classic Polvoron – Flaver 8

*. 24/11/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Ngoại truyện

*. 13/11/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Nỗi niềm của chàng trai say mê thần vệ nữ

*. 04/11/2016: Kemono/Jingai BL Chap 4 – Senpai, Mayu và tôi

★Tháng 10/2016

*. 31/10/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Chương cuối

*. 25/10/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Chương 4

*. 23/10/2016: [Oneshot] Cậu đang mỉm cười

*. 18/10/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Chương 3

*. 13/10/2016: Khi ta gặp nhau chương 2: Gặp nhau

*. 11/10/2016: Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn – Chương 2

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 7

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 6

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 5

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 4

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 3

*. 03/10/2016: Classic Polvoron – Flaver 2

*. 03/10/2016: [New Project] Classic Polvoron

★Tháng 9/2016

*. 30/09/2016: [New Project] Cá nhỏ tung tăng chơi cùng đàn

*. 21/09/2016: [Oneshot] Đừng chạm vào ngực tôi!

*. 18/09/2016: Nữ vương và người thợ may – 4 Cây kim

*. 07/09/2016: [New Project] Jealousy – Đố Kỵ

*. 04/09/2016: Sự trả ơn của Sói  – Chương 2

*. 03/09/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 15

*. 03/09/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 14

*. 02/09/2016: [New Project] MODS – Tuổi thanh xuân

*. 02/09/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 13

*. 01/09/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 12

★Tháng 8/2016

*. 30/08/2016: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Extra

*. 11/08/2016: Nữ vương và người thợ may – 3.5 Cây kim

*. 10/08/2016: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Touch 6

★Tháng 7/2016

*. 10/07/2016: Brilli – Chương 9

*. 04/07/2016: Nữ vương và người thợ may – 3 Cây kim

★Tháng 6/2016

*. 27/06/2016: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Touch 5

*. 26/06/2016: Brilli – Chương 8

*. 24/06/2016: Geum Yeong và Sang Goon chương 5

*. 21/06/2016: Brilli – Chương 7

*. 21/06/2016: Brilli – Chương 6

*. 18/06/2016: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Touch 4

*. 17/06/2016: [New Project] Quỷ mà cũng biết cười sao?

*. 16/06/2016: Brilli – Chương 5

*. 16/06/2016: Brilli – Chương 4

*. 12/06/2016: Brilli – Chương 3

*. 11/06/2016: Geum Yeong và Sang Goon chương 4

*. 11/06/2016: Geum Yeong và Sang Goon chương 3

*. 11/06/2016: Geum Yeong và Sang Goon chương 2

*. 11/06/2016: Brilli – Chương 2

*. 11/06/2016: Brilli – Chương 1

*. 11/06/2016: Brilli – Chương 0

*. 10/06/2016: [Oneshot] Lẽ tự nhiên

★Tháng 5/2016

*. 12/05/2016: ABO Cục cưng khó hiểu: Chương 3

*. 11/05/2016: ABO Cục cưng khó hiểu: Chương 2

*. 10/05/2016: [New Project] ABO Cục cưng khó hiểu

*. 08/05/2016: Thằng ngu! Ai cho mày cái quyền chạm vào tao? – Touch 2

*. 05/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Ngoại truyện – Hai cục cưng xuất giá

*. 05/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Chương 6 – Cục cưng khó hiểu: Hậu truyện

*. 04/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Chương 5 – Cục cưng khó hiểu: Tiền truyện

*. 03/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Chương 4

*. 02/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Chương 3

*. 01/05/2016: ABO Cục cưng bạo lực: Chương 2

★Tháng 4/2016

*. 27/04/2016: [New Project] Mắt kính, Tình yêu và Chim xanh

*. 24/04/2016: [New Project] ABO Cục cưng bạo lực

*. 20/04/2016: Yatamomo episode 0

*. 18/04/2016: Nữ vương và người thợ may – 2.5 Cây kim

*. 16/04/2016: Nữ vương và người thợ may – 2 Cây kim

*. 11/04/2016: [New Project] Cho tôi mượn tay anh nhé

*. 10/04/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 10+11

*. 05/04/2016: Overtake Chap 2

★Tháng 3/2016

*. 27/03/2016: Nữ vương và người thợ may – 1.5 Cây kim

*. 24/03/2016: [New Project] Nữ vương và người thợ may

*. 20/03/2016: [New Project] Sự trả ơn của Sói

*. 15/03/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới 6-9

*. 15/03/2016: [New Project] Nhà trẻ “Cá lớn nuốt cá bé”

*. 14/03/2016: Dreaming Love Chap 3

*. 13/03/2016: [New Project] Yoru ga Aketemo

*. 12/03/2016: Overtake Chap 2

*. 11/03/2016: [New Project] Đời Sống Tình Dục Của Odu-kun

*. 10/03/2016: [Oneshot] Love Is Blind

*. 09/03/2016: Kemono/Jingai BL Chap 3 – Món quà của thần linh

*. 08/03/2016: [New Project] Thằng Ngu! Ai Cho Mày Cái Quyền Chạm Vào Tao?

★Tháng 2/2016

*. 29/02/2016: Điều Đầu Tiên Tôi Làm Vào Mỗi Buổi Sáng Chap 3

*. 25/02/2016: Kemono/Jingai BL Chap 2 – Bạn tình của tôi

*. 24/02/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới Chap 4+5

*. 20/02/2016: [New Project] Góc Khuất Sau Giờ Học

*. 16/02/2016: Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới Chap 3

*. 14/02/2016: AV Gokko Chap 2

*. 10/02/2016: [New Project] Nhật kí nuôi trẻ ở Ma Giới

*. 09/02/2016: [New Project] Thầy Tu và Bé Nhện

*. 08/02/2016: [New Project] Color Recipe

*. 08/02/2016: [New Project] Kemono/Jingai BL

*. 03/02/2016: Điều Đầu Tiên Tôi Làm Vào Mỗi Buổi Sáng Chap 2

★Tháng 1/2016

*. 26/01/2016: [New Project] Điều Đầu Tiên Tôi Làm Vào Mỗi Buổi Sáng

*. 20/01/2016: [New Project] Kari Kare

*. 15/01/2016: [New Project] Tình Yêu Đến Từ Đầu Ngón Chân

*. 11/01/2016: [New Project] Chuyện 18 Tuổi Mới Có Thể Làm

*. 06/01/2016: [Oneshot] Đồng nhân Đông Phương Bất Bại – Đản

*. 01/01/2015: [Oneshot] Xỏ Khuyên

★Tháng 12/2015

*. 25/12/2015: [New Project] Chung Một Mái Nhà Cùng Dã Thú

*. 20/12/2015: Dreaming Love Chap 2

*. 15/12/2015: Koi o Kataranai Kuchibiru Chap 4 (end)

*. 10/12/2015: [New Project] Overtake

*. 05/12/2015: [New Project] Focus

*. 01/12/2015: [Oneshot] Trưởng Phòng Dâm Đãng

★Tháng 11/2015

*. 29/11/2015: Koi o Kataranai Kuchibiru Chap 3

*. 19/11/2015: [New Project] Dreaming Love

*. 10/11/2015: [New Project] Yatamomo

*. 08/11/2015: Oko-sama Star Chap 2

*. 03/11/2015: [New Project] Oko-sama Star

 ★Tháng 10/2015

*. 31/10/2015: Koi o Kataranai Kuchibiru chap 2

*. 27/10/2015: Ouji-sama no Hiyaku Jikken chap 2

*. 18/10/2015: [New Project] Ouji-sama no Hiyaku Jikken

*. 13/10/2015: [New Project] Koi o Kataranai Kuchibiru

*. 05/10/2015: [Oneshot] Love Price!?

*. 03/10/2015: [New Project] AV Gokko

Mau nói gì đi nào \(/// v ///)/~ | (///∇///✿) | (つ≧▽≦)つ~♡ | (灬╹ω╹灬) | (=ω=.) | (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ | (#`д´)ノ ┸━┸ |( ̄^ ̄)| (╥﹏╥) | (´;д;) | Σ(゚Д゚;) | Σ(=д=ノ)ノ | ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ | ( ̄ロ ̄;) | ≖‿≖ | (¬‿¬) | (눈‸눈) | (─‿‿─) | (*•w•)8<╰ひ╯| o(*≧▽≦)ツ | _(:3)∠)_ | o(* ̄▽ ̄*)ゞ | TДT | ╮(╯▽╰)╭ | (=⌒▽⌒=) | (Φ ω Φ)| ( ͡° ͜ʖ ͡°) | (*´∀`*) | (´・ω・`) | (´;д;`) | (*´﹃`*) | \(´▽`*)(*´▽`)/ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s